Hotline: 0906398897

INK MACHINES

 

 

CRITICAL BATTERY

BISHOP ROTARY

INKJECTA NANO ELITE

BISHOP FANTOM

Giá bán: 13.900.000 đ

CHEYENNE HAWK PEN

Giá bán: 17.000.000 đ

DRAGONFLY_X2 SEDUCTIVE PINK

Giá bán: 15.500.000 đ

STINGRAY_X2 BLAZING GOLD

Giá bán: 16.500.000 đ

INKJECTA NANO RED RUM

Giá bán: 14.500.000 đ

ERU_V1 CAM 4.0

Giá bán: 9.200.000 đ

ORIENT

Giá bán: Liên hệ

BISHOP RCA

Giá bán: 950.000 đ

ET BUMBLE BEE

Giá bán: 300.000 đ

CRITICAL ATOMX BLACK

Giá bán: 7.500.000 đ

CRITICAL BATTERY SET

Giá bán: 6.500.000 đ

BISHOP RCA

Giá bán: 950.000 đ

DYNAMIC BLK

Giá bán: 730.000 đ

DYNAMIC TURQUOISE

Giá bán: 250.000 đ

INTENZE DARK SUMI

Giá bán: 1.550.000 đ

INTENZE HIGH WHITE

Giá bán: 400.000 đ

PAPER FREEHAND

Giá bán: 25.000 đ

BACTINE MAX

Giá bán: 400.000 đ

INK EEZE GREEN GLIDE

Giá bán: 850.000 đ

SWALLOW SOUL OF DARKNESS

Giá bán: 600.000 đ

STENCIL STUFF 4OZ

Giá bán: 350.000 đ

TANKSTORM TZ35 RED

Giá bán: 4.250.000 đ

TANKSTORM TZ12 YELLOW

Giá bán: 4.000.000 đ

TANK H3 - 3CABIN - RED

Giá bán: 2.800.000 đ

TANK H3 - 5CABIN - BLACK

Giá bán: 3.100.000 đ

MASSAGE TABLE - 3 SECTION

Giá bán: 2.700.000 đ

ARMREST

Giá bán: 700.000 đ

LAMP

Giá bán: 700.000 đ

MINI CHAIR 1

Giá bán: 750.000 đ

PRINTER

Giá bán: 1.500.000 đ

HANYA MASK

Giá bán: 1.100.000 đ

MASK 2

Giá bán: 500.000 đ

EZ VS - 3RL

Giá bán: 260.000 đ

REVOLUTION - 3RL

Giá bán: 650.000 đ

Ý kiến khách hàng

Tin tức nổi bật